กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

เอกสารประกอบการประชุม
ตัวอย่างรายงาน HIA ท้องถิ่น ใบงาน และตัวอย่างเครื่องมือ
  1. รายงาน HIA กรณีกิจการเผาถ่าน ทต.ท่าข้าม 1. ตัวอย่างเครื่องมือในการกลั่นกรอง
  2. รายงาน HIA กิจการค้าของเก่า 2. ใบงาน 2. Scoping
  3. รายงาน HIA กิจการเลี้ยงไก่ - อบต.หนองกะทิง (ศูนย์ 5) 3. ใบงาน 3. Recomendation
  4. รายงาน HIA ตลาดสด ทต.สลกบาตร
รายชื่อ ข้อมูลติดต่อ ผู้เข้าร่วม อภิปราย
  1. Contact 1. ทต.ท่าข้าม
    2. ทต.ศีขรภูมิ
    3. ทน.นครสวรรค์

 

คู่มือ / แนวทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข