กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
 

 
 
 
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562 สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 27-2 กุมภาพันธ์ 2562)
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562 สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 20-26 มกราคม 2562)
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562 สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 13-19 มกราคม 2562)
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562 สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 6-12 มกราคม 2562)

 
 
 
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข