กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหาใน Google

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ" Health Literate Organization (15/06/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง กรณีเหมืองแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด [พิจิตร เพชรบูรร์ พิษณุโลก] (13/06/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงร่างชุดวิจัยบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563" (08/06/2561)
  การประชุมปรึกษารือ เรื่อง "สรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีหมอกควันและความร้อน ปี 2561" (07/06/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความพร้อมในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข" (06/06/2561)
  ประชุมปรึกษาหารือ (ร่าง) มาตรฐานค่าเฝ้าระวังและคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ครั้งที่ 2 (23/05/2561)
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (03/05/2561)
Infographic
 
 
 
คู่มือ/แนวทาง
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข