กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหาใน Google

 

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
 
 
 
 

  การประชุมปรึกษาหารือ "เพื่อเตรียมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน ครั้งที่ 1/2562" (03/12/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2562" (22/11/2561)
  การประชุมประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน (21/11/2561)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด รุ่นที่ 2" วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 (19/11/2561)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด รุ่นที่ 1" วันที่ 12–14 พฤศจิกายน 2561 (14/11/2561)
  ประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ช่วย WHO ลดเจ็บป่วย-ตายจากมลพิษอากาศ (05/11/2561)
  อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (22/10/2561)

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข