กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
หน้าหลัก >> infograhic week
infograhic week
รายงานสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563) (14 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
รายงานสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563) (7 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
รายงานสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 24-30 เมษายน 2563) (30 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
รายงานสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 17-23 เมษายน 2563) (23 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
รายงานสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 10-16 เมษายน 2563) (16 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
รายงานสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทย ประจำสัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 3-9 เมษายน 2563) (12 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง

หน้า : [1]
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข