คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร1.) ปี 2564

สขร 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 4.92 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 6.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 4.38 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 3.42 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 5.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย