คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2558

ควบคุมภายใน ปี 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 [winrar]
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 2๗ มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย