คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารควบคุมภายใน ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารควบคุมภายใน ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย-รอบ-5-เดือนแรก-ปีงบประมาณ-2565-(แบบติดตามปค5-หน่วยงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ-ประจำปี-2565
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด 2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน-และแผน-BCP-(ระดับคะแนน-1-3)-กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย