คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ [กพร]

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

รายงานติดตามความก้าวหน้า รอบ 5 เดือนแรก

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สรุปผลการกำกับติดตามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 มีนาคม 2564)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการกำกับติดตามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 กุมภาพันธ์ 2564)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย