คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
20
มกราคม
2566
24.01.2566
ผลสำรวจป้องกันฝุ่น....ป้องกันโรคอย่างไร ในช่วง ”เทศการตรุษจีน”

ผลสำรวจป้องกันฝุ่น....ป้องกันโรคอย่างไร ในช่วง ”เทศการตรุษจีน”

16
มกราคม
2566
17.01.2566
ศูนย์อนามัยที่ 7 สระบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เขตเมืองสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์อนามัยที่ 7 สระบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เขตเมืองสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี จังหวัดปทุมธานี

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

ความร้อน
11.11.2565
คำแนะนำการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

คำแนะนำการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

i

infographic ฝุ่น PM2.5 2566

infographic ฝุ่น PM2.5 2566

อินโฟกราฟิก

ความร้อน
12.07.2564
ปฏิบัติตัวอย่างไร....ให้ปลอดภัยจากความร้อนและโรคโควิด-19

ปฏิบัติตัวอย่างไร....ให้ปลอดภัยจากความร้อนและโรคโควิด-19

ความร้อน
12.07.2564
รับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส

รับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส

ความร้อน
12.07.2564
รับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส

รับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส