คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัย
15
กันยายน
2564
16.09.2564
กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

PM2.5
03.09.2564
5 พรรณไม้ดูดสารพิษในอากาศ

5 พรรณไม้ดูดสารพิษในอากาศ

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

ความร้อน
12.07.2564
ปฏิบัติตัวอย่างไร....ให้ปลอดภัยจากความร้อนและโรคโควิด-19

ปฏิบัติตัวอย่างไร....ให้ปลอดภัยจากความร้อนและโรคโควิด-19

ความร้อน
12.07.2564
รับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส

รับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส

ความร้อน
12.07.2564
รับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส

รับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส