คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง (ม.66) ปี 2565

ผู้ชนะรายเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฎาคม
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (รายไตรมาส) ปี 2565

ผู้ชนะรายไตรมาส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 3/2565
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2/2565
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 1/2565
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (รายเดือน) ปี 2565

ผู้ชนะต่ำกว่า 5000
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะยอดเงินไม่เกิน 5,000 ประจำเดือน กันยายน
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะยอดเงินไม่เกิน 5,000 ประจำเดือน สิงหาคม
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะยอดเงินไม่เกิน 5,000 ประจำเดือน เมษายน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะยอดเงินไม่เกิน 5,000 ประจำเดือน มีนาคม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะยอดเงินไม่เกิน 5,000 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะยอดเงินไม่เกิน 5,000 ประจำเดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 ปี 2565

มาตรา 98
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน กันยายน
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน สิงหาคม
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน กรกฎาคม
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน เมษายน
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน มีนาคม
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน กุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน มกราคม
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน ธันวาคม
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน ตุลาคม
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร1.) ปี 2565

สขร 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน-(แบบ-สขร1)
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม-(แบบ-สขร1)
ขนาดไฟล์ 12.51 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 4.85 MB
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ปรับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ไตรมาส 3]
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ไตรมาส 2]
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ไตรมาส 1
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย