คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง (ม.66) ปี 2563

ผู้ชนะรายเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (รายไตรมาส) ปี 2563

ผู้ชนะรายไตรมาส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะและรายละเอียดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
ขนาดไฟล์ 7.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะและรายละเอียดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (รายเดือน) ปี 2563

ผู้ชนะต่ำกว่า 5000
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างในเกณฑ์ราคาต่ำกว่า 5000 บาท ประจำเดือน เมษายน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างในเกณฑ์ราคาต่ำกว่า 5000 บาท ประจำเดือน มกราคม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 ปี 2563

มาตรา 98
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน กันยายน.rar
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน สิงหาคม.rar
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร1.) ปี 2563

สขร 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ เปิดดูรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 4.93 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย