คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง (ม.66) ปี 2564

ผู้ชนะรายเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (รายไตรมาส) ปี2564

ผู้ชนะรายไตรมาส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะและรายละเอียดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะและรายละเอียดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (รายเดือน) ปี2564

ผู้ชนะต่ำกว่า 5000
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างในเกณฑ์ราคาต่ำกว่า 5000 บาท ประจำเดือน พฤษภาคม
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 ปี 2564

มาตรา 98
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98 เดือน พฤษภาคม
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร1.) ปี 2564

สขร 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ เปิดดูรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (แบบ สขร.1)
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย