คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่ง

คำสั่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กันยายน
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน สิงหาคม
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กรกฎาคม
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 4.65 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤษภาคม
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน เมษายน
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มีนาคม
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มกราคม
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ธันวาคม
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

แผนปฏิบัติการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการโครงการ-งบประมาณ กองประเมินผลกระทยต่อสุขภาพ ปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย