คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนงบประมาณ 2564

คำสั่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงบประมาณ 2564

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ เปิดดูรายละเอียด
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ธันวาคม
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงบประมาณ 2564

ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ เปิดดูรายละเอียด
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย 2564
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย