คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียงคุณธรรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประชุมคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ”คนกอง ป. สืบสานวิถีวัฒนธรรม”
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ”คนกอง ป. สืบสานวิถีวัฒนธรรม”
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผน-ผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 583 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบรายงานฯ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565

การป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 4.21 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-ประจำปี-2565-ระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2565-ระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
onepage วันคล้ายวันสถาปนา ”70 ปี กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี”
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนากรณ์ต่อต้านการทุจริต ”กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชมรมจริยธรรม
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย