คุณกำลังมองหาอะไร?

คำ

ถามที่พบบ่อย

ตอบปัญหาไขข้อข้องใจด้านสุขภาพ

หมวดหมู่
Q

Q1.1 ฝุ่นละออง PM2.5 คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร

Q1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q1.2 ทั่วโลกมีความตื่นตัวเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

Q1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q1.3 ปัญหาการเจ็บป่วยและการตายจากมลพิษทางอากาศทั่วโลกมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและการตายจากมลพิษทางอากาศอย่างไร

Q1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q2.1 PM2.5 มีกลไกการเกิดโรคอย่างไร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร

Q2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q2.2 เมื่อรับสัมผัส PM2.5 เข้าสู่ร่างกายแล้ว ร่างกายสามารถขับออกมาได้หรือไม่

Q2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q2.3 ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดบ้าง

Q2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q2.4 วิธีสังเกตอาการว่าเริ่มมีปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นผลกระทบจาก PM2.5

Q2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q2.5 ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก PM2.5

Q2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q2.6 PM2.5 มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงอย่างไร และมีวิธีป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างไร

Q2.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
Q

Q3.1 ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างไร

Q3.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มติดต่อ

ล้างข้อมูล