คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ 2561

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ซื้อชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (สำหรับศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์และธุรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ 2560

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จ้างทำสื่ออิเลคทรอนิกส์(E-book) คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5ปีสำหรับครอบครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารศูนย์เด็กเล็กคุณภาพฯ จำนวน 1 รายการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ 2559

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สนามเด็กเล่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ห้องน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องเล่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมแซมอาคารอำนวยการศูนย์เด็กเล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชิงช้า 4 ที่นั่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมแซมอาคารอำนวยการศูนย์เด็กเล็กของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ(สถานอนามัยเด็กกลาง) ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2560

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างเหมาบริการโดยวิธีตกลงราคา พนักงานขับรถยนต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์สื่อสารสาธารณะไฟล์ปี 2561

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านสื่อออนไลน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการกรมอนามัยภายในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 - 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องศิลปกรรมศูนย์สื่อสารสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมอนามัยผ่านสื่อมวลชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์สื่อสารสาธารณะไฟล์ปี 2560

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
จ้างจัดกิจกรรม และสถานที่ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดกิจกรรม เรื่อง Kick off วัฒนธรรมกรมอนามัย MOPH to HEALTH%22.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดงานแถลงข่าวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวผ่านสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ชุดความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อชุดนิทรรศการเคลืื่อนที่ โดยวิธีตกลงราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธื เรื่อง การดำเนินงานของกรมอนามัยที่เชื่อมโยงกับแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีตกลงราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อชุดเวทีอเนกประสงค์แบบถอดประกอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR พร้อมอุปกรณ์เสริม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างตัดข่าวออนไลน์ (Online MEWS Clipping) ปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างก่อสร้างห้องอุปกรณ์รณรงค์ของสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเผยแพร่การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 2564

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 2563

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 69 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 59 รายการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีคัดเลือก (ก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 59 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 2562

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 2561

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 2560

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 40 รายการ
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานห้องปฏิบัติการ (พนักงานล้างอุปกรณ์) ปี61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานห้องปฏิบัติการ (ผู้ช่วยงานทดสอบทางชีววิทยา)(ผลิตชุดทดสอบ) ปี61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานห้องปฏิบัติการ (ผู้ช่วยงานทดสอบทางชีววิทยา) ปี61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานขับรถยนต์และบันทึกข้อมูล ปี61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานห้องปฏิบัติการ (ผู้ช่วยตรวจวิเคราะห์ทางเคมี) ปี61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานห้องปฏิบัติการ (ผู้ช่วยตรวจวิเคราะห์ทางเคมี) ปี61_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานห้องปฏิบัติการ (การบรรจุผลิตภัณฑ์) ปี61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
างเหมาเอกชนดำเนินงานขับรถยนต์และพัสดุ ปี61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานห้องปฏิบัติการ (พนักงานล้างอุปกรณ์)ปี61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Chiller No.2 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Chiller และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 60 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ_2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดความจุ 12 หลุม เครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง ขนาด 28 ลิตร จำนวน 2 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นเก็บสารมาตรฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้อบร้อน จำนวน 1 ตู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ_3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ_4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 25 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สอาร์กอน (HP) 99.995 %) จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่นตกตะกอนแบบหมุนเหวี่ยง จำนวน1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง จำนวน1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้บ่มเพาะเชื้อ1 ตู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตรื่องวิเคราะห์ไขมันและน้ำมันอัตโนมัติ 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 2559

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งBoard Language Display จำนวน 1 งาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 66 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 53 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมอ่างล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วห้อง 1408และห้อง1301.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย