คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนงบประมาณ 2562

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กรกฎาคม
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการโครงการ-งบประมาณ กองประเมินผลกระทยต่อสุขภาพ ปี 2561
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงบประมาณ 2562

โครงการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ เปิดดูรายละเอียด
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น และชุมชน
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย