คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนงบประมาณ 2562

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กรกฎาคม
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤษภาคม
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน เมษายน
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มีนาคม
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มกราคม
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ธันวาคม
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการโครงการ-งบประมาณ กองประเมินผลกระทยต่อสุขภาพ ปี 2561
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงบประมาณ 2562

โครงการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น และชุมชน
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ SEZ
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย