คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2563

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ไตรมาส 2].pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ไตรมาส 3].pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ไตรมาส 1].pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2562

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ไตรมาส 2].pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ไตรมาส 3].pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ไตรมาส 4].pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ไตรมาส 1].pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ไตรมาส 2].pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ไตรมาส 1].pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย