คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนงบประมาณ 2565

คำสั่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งเร่งรัดติดตามงบประมาณ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงบประมาณ 2565

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 4.89 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ตุลาคม
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงบประมาณ 2565

ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 กองประเมินผลก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารงบประมาณ กรมอนามัย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนิงานเบิกจ่ายงบประมาณ กองคล.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย