คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่ง

คำสั่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งเร่งรัดติดตามงบประมาณ ปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปี กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

แผน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ-2565-กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 23.37 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยง-กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ-ปี-2565
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปรับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ-2565-กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนโครงการมลพิษอากาศ ครั้งที่ 1 พ.ศ 2565
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนโครงการคาดการณ์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนโครงขับเคลื่อนองค์กร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนโครงการมลพิษอากาศ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนโครงการขับเคลื่อนองค์กร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปผลการใช้เบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

รับฟังความคิดเห็น
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการเบิกจ่าย รายเดือน

รายงานผลการเบิกจ่าย รายเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน กรฏาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กรกฎาคม
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มิถุนายน
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤษภาคม
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน เมษายน
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มีนาคม
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มกราคม
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ธันวาคม
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน
ขนาดไฟล์ 4.89 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ตุลาคม
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ

ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงิน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารงบประมาณ กรมอนามัย ปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนิงานเบิกจ่ายงบประมาณ กองคลัง
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พศ-2550
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ-ฉบับที่-3-พศ-2555
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัตืการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พศ-2560
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พศ2560.
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ปี-2560
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พศ2561
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บฉบับที่-2-2561
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง-พศ-2562
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ-2564
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ แนวทางปฏิบัติ

คู่มือ แนวทางปฏิบัติ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงปี 2563 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. โครงการสำคัญปี 65 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Handbook DOC_4.0
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน-โครงการ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุป-Flow-แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย